Nota biograficzna

Od połowy lat 70-tych wspierał opozycję demokratyczną, kolportował wydawnictwa niezależne w środowisku akademickim Śląska. Inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa PRL w latach 60-tych i od końca lat 70-tych. IPN nadał mu status pokrzywdzonego.

Współzałożyciel i vice-przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Należał do najaktywniejszych organizatorów i działaczy NSZZ "Solidarność" na Śląsku. Był jednym z inicjatorów ruchu samorządowego w ramach "Solidarności" i organizatorem regionalnych i krajowych struktur samorządowych. Kierował zespołem doradców Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych na Śląsku oraz był zastępcą redaktora naczelnego Trybuny Samorządu Robotniczego. Był także komentatorem ekonomicznym Gazety Krakowskiej. Był członkiem rady Wszechnicy Górnośląskiej "S". Jako doradca brał udział w I Zjeździe Krajowym NSZZ "Solidarność".

Internowany 13 grudnia, po zwolnieniu z internowania został usunięty z pracy w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz poddany licznym szykanom, aresztowi i rewizji. W 1983 roku był inicjatorem i współorganizatorem protestu środowisk naukowych Śląska przeciw więzieniu przywódców związkowych i działaczy opozycyjnych.

W latach 1984-1989 przebywał za granica na kontraktach naukowych w Australii i w Stanach Zjednoczonych. W całym okresie pobytu za granicą działał intensywnie na rzecz wspierania opozycji demokratycznej w kraju. Jako "guest scholar" w Brookings Institution uczestniczył w ważnych gremiach doradczych, które starały się wpływać na kształt polityki amerykańskiej wobec Polski. W latach 1986-7 był konsultantem MFW i Banku Światowego. Na wniosek Jana Nowaka-Jeziorańskiego był konsultantem, Departamentu Stanu USA, fundacji National Endowment for Democracy, a także senatora Edwarda Kennedy'ego. Publikował artykuły na temat sytuacji w Polsce m.in. w Wall Streat Journal, Canberra Times oraz występował w VofA i WE.

Był inicjatorem i współorganizatorem Australijskiego Funduszu "Solidarności" z Polską oraz konsultantem australijskiego MSZ w sprawach Polski.

W 1990 roku został powołany na stanowisko pierwszego ambasadora RP w Seulu. Na zakończenie misji w 1994 r. został odznaczony przez Prezydenta Republiki Korei Orderem Zasług Dyplomatycznych.

W latach 1996-1998 był członkiem kierownictwa Unii Pracy z której wystąpił protestując przeciw zdominowaniu UP przez formację post-komunistyczną.

W 1995 roku habilitowany na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 roku profesor Uniwersytetu Śląskiego gdzie w latach 1996-2006 organizował i kierował Ośrodkiem Studiów Europejskich. Był inicjatorem wielu działań i autorem publikacji na rzecz obrony polskich interesów w negocjacjach akcesyjnych z UE. W 2005 roku był ekspertem Komisji Tymczasowej Parlamentu Europejskiego do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej UE w latach 2007 - 2013.

Autor kilkudziesięciu rozpraw i artykułów naukowych, a także licznych tekstów publicystycznych, poświęconych głównie problematyce handlu zagranicznego, finansów międzynarodowych i integracji europejskiej.

W 2008 r. Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.