Koszmarny sen z czerwca 2005

Od pewnego czasy prześladuje mnie sen, po którym budzę się zlany zimnym potem. Czytam sprawozdanie z konferencji prasowej w "Gazecie Wyborczej":

PAP 25 września 2007

Konferencję prasową w druga rocznicę wielkiego zwycięstwa sił rozsądku nad populizmem zwołali wspólnie rzecznik Pani Prezydent red. Piotr Gabriel i rzecznik rządu red. Witold Gadomski.

Premier Jan Maria Rokita przedstawił dotychczasowe osiągnięcia rządu; Dzięki wprowadzeniu podatku liniowego, następnie obniżonego do 10 procent tempo wzrostu gospodarczego jest wyższe ponad dwukrotnie od tempa wzrostu na obszarze euro i w b.r. przekroczy 1,2 proc. Inflacja sięgająca już 2 procent została zahamowana dzięki podniesieniu stopy procentowej NBP do 15 procent. Skonsolidowano działalność kierownictwa NBP pod powołanym na następną kadencję Prezesem prof. Leszkiem Balcerowiczem i Rady Polityki Pieniężnej w nowym składzie z udziałem dr. Andrzeja Olechowskiego. Pani wice-premier Hanna Gronkiewicz-Waltz przygotowuje plan dalszego umocnienia złotego przez denominację, po której jedna złotówka będzie warta 10 dolarów. Po wycofaniu wszelkich dopłat i nieuzasadnionych przywilejów powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 7 proc., którą rząd przeznacza na granty dla inwestorów zagranicznych uczestniczących w kończącej się prywatyzacji sektora energetycznego. Po sprywatyzowaniu służby zdrowia całkowicie zniknęły kolejki do przychodni i szpitali. Dziś lekarze poszukują pacjentów a nie odwrotnie o czym świadczą liczne promocje usług lekarskich. Sukcesem zakończyły się negocjacje dotyczące prywatyzacji I programu TVP, którą zakupiło konsorcjum Czarzjak. Premier potwierdził, że mimo egzotycznej nazwy jest to konsorcjum czysto polskie. Kończą się negocjacje z grupą Ragor dotyczącą zakupu pakietu wszystkich progaramów PR i II programu TVP wraz z kanałem Kultura. Dzięki pełnemu uelastycznieniu rynku pracy bezrobocie zostanie już w bieżącym roku obniżone z 41 procent do 39.5 procenta. Premier wyraził nadzieje, że po ostatnich nielegalnych incydentach związkowych opinia publiczne zaakceptuje nowe antypopulistyczne deregulacje wniesioną przez Panią Prezydent Henrykę Bochniarz. znoszące zobowiązanie pracodawców do zgody na działalność związków zawodowych Następnie zabrali głos I doradca ekonomiczny Pani Prezydent prof. Jan Winiecki oraz II doradca prof. Witold Orłowski. Prof. Winiecki zwrócił uwagę, ze nigdy dotąd współpraca rządu i Prezydenta nie układała się tak dobrze i podał dwa wymowne przykłady tej współpracy: wspólne wystąpienie do Unii Europejskiej o zniesienie anachronicznej i niemoralnej Wspólnej Polityki Rolnej oraz zniesienie demoralizujących pracowników zapisów Karty Praw Podstawowych. Prof. Orłowski podkreślił, że sukcesy rządu są możliwe także dzięki aktywnemu udziałowi Pani Prezydent w likwidowaniu zaśmiecających prawo ustaw takich jak np. ustawa antylichwiarska czy też o przywilejach emerytalnych górników. Przypomniał też, że to z inicjatywy Pani Prezydent rząd przekazał Eureko nieodpłatnie resztę posiadanych akcji PZU by zrekompensować temu inwestorowi straty moralne i szykany jakie go spotykały ze strony poprzedniego parlamentu. Reakcja rynków finansowych na tę decyzje jest bardzo pozytywna. W najbliższym czasie Pani Prezydent wystąpi z nową inicjatywą dotyczącą wzmocnienia PKO BP przez przekazanie za symboliczną złotówkę akcji tego banku będących w posiadaniu skarbu państwa inwestorowi strategicznemu, który wzmocni konkurencyjność tego banku dzięki koniecznej restrukturyzacji zatrudnienia.

Czytaj także komentarz Waldemara Kuczyńskiego Tak trzymać!