Jędrzej Krakowski
5 lutego 2012

Pan Michał Smolorz

Szanowny Panie Redaktorze!

Pisze Pan "gmach cegła po cegle rozebrały niemieckie władze w 1940 roku"

(Roztomajty, 3 lutego 2012).

Chodzi o gmach Muzeum Śląskiego w Katowicach, którego budowę zakończono w 1939 roku. Był to jeden z najnowocześniejszych gmachów muzealnych w ówczesnej Europie. Autorem koncepcji architektonicznej był Karol Schayer.

Społeczeństwo i władze Śląska rozpoczęły budowę drugiej własnej siedziby Muzeum Śląskiego.

Pierwsza siedziba Muzeum Śląskie nie została zniszczona w wyniku działań wojennych. Została zniszczone aktem barbarzyńskim niemieckiego okupanta (niemieckich władz, jak Pan pisze ) za który odpowiedzialność ponosi państwo niemieckie.

Należałoby oczekiwać, że rząd Republiki Federalnej Niemiec wyrazi gotowość zapłacenia za nowy gmach Muzeum Śląskiego. Byłby to akt godny i sprawiedliwy.

Wyrażam nadzieję, że Pan, który jest rzecznikiem i obrońcą zachowania pamięci o cywilizacyjnych zasługach Niemców na Śląsku zechce poprzeć odpowiednie posłanie do władz Niemiec w tej sprawie.

Z należnymi wyrazami,

Do wiadomości:
Pan Senator Kazimierz Kutz